+421 41 4213796 (od 7.00 - 15.30)

janegal@janegal.sk

Kontakt


Štefánikova štvrť 829, P.O.BOX 33
024 01 Kysucké Nové Mesto

GPS

49°18'15.7"N

18°46'46.7"E

Tel.: +421/41/ 4213796, 4220240

Fax: +421/41/4213066

   pondelok - piatok v čase od 7.00 do 15.30


E-mailové kontakty: 

Nákup: nakup@janegal.sk

Marketing: marketing@janegal.sk

Predaj: predaj@janegal.sk

Fakturácia: fakturant@janegal.sk

Učtáreň: ekonom@janegal.sk

Reklamácie: reklamacie@janegal.sk

IT údržba: udrzba@janegal.sk

Riaditeľ: janegal@janegal.sk


IČO: 36393835

DIČ: 2020133423 
IČ DPH: SK2020133423 


Distribútor pre východné Slovensko:

Prešov

E-mail: marketing@cmkplus.sk