+421 41 4213796 (od 7.00 - 15.30)

janegal@janegal.sk

Súkromie

Firma Janegal spol.s r.o. ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.janegal.sk na internetovej adrese www.janegal.sk týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta ku komerčnej ponuke nesúvisiacej s propagáciou internetového obchodu www.janegal.sk. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.