+421 41 4213796 (od 7.00 - 15.30)

janegal@janegal.sk

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok a záručné podmienky

Pri reklamácii postupujte nasledujúcim spôsobom.  Viditeľné poškodenia zásielky je potrebné zapísať do protokolu kuriéra, inak reklamácia spôsobená vplyvom dopravy nebude nami uznaná. Mechanické poškodenie spôsobené používaním s neprimeraným tlakom, alebo hrubým zaobchádzaním, nie je dôvodom na reklamáciu. V prípade, že výrobok obsahuje výrobnú vadu, opíšte na poškodenom tovare zistený druh závady, popis doplňte číslom faktúry a zašlite na našu e-mailovú adresu. Tovar zabaľte a pošlite na našu adresu.

Naša spoločnosť predáva výlučne v zmysle Obchodného zákonníka a keďže náš sortiment má v prevažnej miere rýchlo spotrebný charakter, málo kedy sa naň vzťahuje záručná lehota 24 mesiacov. Výrobky určené pre domácnosti nie je vhodné používať na komerčné a priemyselné použitie nakoľko denným používaním dochádza k ich nadmernému opotrebeniu, čo nie je dôvodom na reklamáciu. Pre  komerčnú a priemyselnú spotrebu sú určené výrobky zo sekcie „Ručná profesionálna upratovacia technika“, ktoré sú vyrobené na požadovanú záťaž. V našej spoločnosti platí zásada: „Čím vyššia cena, tým vyššia kvalita a životnosť“.